Google+ Followers

Thứ Ba, 26 tháng 4, 2011

LÁ ME BAY


Con đường ngày ấy người xa
Lá me cuốn gió la đà rụng rơi
Xuyên mình tia nắng chơi vơi
Rót thêm ấm áp thay lời tiễn đưa

Chia tay lá đã về nguồn
Bỏ cành ở lại u buồn héo hon
Rồi mai mầm nhú xanh non
Khung trời rợp bóng nay còn nhớ xưa