Google+ Followers

Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2012

CÒN - MẤT

Mất mất còn còn...
Đời người
luôn kiếm tìm, tính toán, đếm đong
ngày hôm qua, hôm nay và mai kia
Rồi hả hê sung sướng hay vật vã đau buồn tiếc nuối
mọi thứ đến và đi - Luôn như vậy.