Google+ Followers

Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2012

Từ từ
Ngày mai
Một ngày đầy thú vị
Hãy nhâm nhi
Những ân oán sân si
Quăng bỏ đi

Đừng rầu
Mong cầu đến nát nhầu
Chẳng thấy đâu
Ngày dài lại đêm thâu
Có bao lâu

Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2012

Mau mau

Ngày mai
Một ngày xa mút chỉ
Chần chừ chi
Hôm nay muốn làm gì
Thì làm đi

Đừng hẹn
Rồi đây sẽ uất nghẹn
Và một phen
Tiếc rẻ lẫn đan xen
Những rối ren