Google+ Followers

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

Bạn đến nhà

Mấy hôm nay bạn đòi đến nhà chơi, bạn giàu, nhà bạn đông, tiền bạn nhiều, thanh thế bạn lớn, và bạn gian manh cũng nổi tiếng luôn.
Cả nhà mình có nhiều ý kiến, đồng tình, phản đối và dững dưng.
Một nhóm hí hửng tự hào vì có bạn cốt tốt hạ cố đến thể hiện tình thâm giao, mặc dù trước - rồi trước, rồi trước trước đó nữa bị nó cầm dao rượt đuổi chém xả tới tấp, u đầu bể trán vì nó muốn cướp cục xôi của nhà mình - Mừng vui khắp khởi mời vô khi mới đây nó cạp một đống đất nhà mình ăn lấy ăn để, mặc dù đất nhà nó cả đống, bây giờ thì nó đang uống ừng ực gần hết mớ nước dự trữ của nhà mình. Hồ hởi tưng bừng chào đón mặc kệ nó từng chửi rủa, cạo đầu khô, hủy hoại thân thể trai tráng nhà mình. Với tầng tầng lớp lớp những "thành quả" mà nó tặng, Trưởng tộc vẫn vui vẻ bỏ qua, ông ấy vô vàn rộng lượng, vô vàn khôn ngoan và vô vàn chơi đẹp... hết biết. Hay còn uẩn khúc gì mà mình chưa biết?
Một nhóm phản đối quyết liệt, bằng mọi cách phải ngăn chặn bản mặt khó ưa đó đến nhà, những thê thảm mà nó đem đến cũ rích hay mới cáu, dù được khoác cái áo mĩ miều bằng những con số tốt số vàng, nhóm nầy vẫn thấy rõ được tâm địa đen thùi lùi của nó, cái thèng gian manh xảo quyệt vừa ăn cướp vừa la làng ấy không thể chấp nhận nổi. Muốn băm vằm xé xác nó ra, hận thù thấu xương nhưng trả thù thì lực bất tòng tâm, chỉ biết nuốt hận vào trong và la làng kể tội - làm quá, Trưởng tộc đe dọa tước hết quyền làm người... do mang cái bụng hẹp hòi và trái tim nhẫn tâm không biết tha thứ. Một số đã "được" xử mần gương rồi đó - cho mầy hết chộn rộn!
Nhóm còn lại... thôi thì làm thinh cho rồi, có được gì đâu mà mất đủ thứ. Tóm lại thằng quỷ ấy đã tới nhà rồi - nhà mình đang làm nguyên con bò đãi hắn, còn tặng hắn cái lưỡi bò đem dìa.
Mình tức! Mình cắt bao nhiêu là cỏ cho con bò ấy ăn, mà cái lông bò nó cũng nuốt hết. Ôi!